English Türkçe Bugün 28 Şubat 2017 Salı 05:17

İlkeler

İLKELER

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık derginin temel ilkesidir. Ne kadar saygın olursa olsun dergi, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez. 

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, aynı temel ilkeleri benimseyen bütün fikirlere saygı ile yaklaşır. Dergide yer alan görüşlerdeki farklılıklar, gerçek arayışının değerli çabaları olarak görülür. Derginin yazarlarından tek beklentisi, iyi niyetli ve samimi çabalarıyla geliştirdikleri özgün fikirlerini, bilimsel kurallara uyan, kolay bir anlatımla okuyucuya sunmalarıdır.

Aksi belirtilmediği sürece Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'nde yayımlanan fikirler yalnızca yazarlara aittir. Başka hiçbir kurum ve şahsı bağlamaz.