English Türkçe Bugün 28 Şubat 2017 Salı 05:17

Amaç ve Kapsam

Amaç

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, bölgesel ve küresel güvenlik ortamının ulusal güvenliğe olan etkilerini askerî bilimler bakış açısıyla inceleyen hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergi, güvenliğin askerî boyutunun çok disiplinli bilimsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiği fikrinden doğmuştur. Dergide, millî güvenlik ve askerî bilimler kapsamında yer alan; jeopolitik, uluslararası hukuk, askerî coğrafya, askerî tarih, askerî sosyoloji, savunma teknolojileri başta olmak üzere "makale çağrısı" başlıklı bölümde yer alan konulardaki bilimsel incelemelere yer verilir.

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı amaç edinmiştir.

Küresel güvenliğin ayrılmaz parçalarını oluşturan bu konularda insanların birbirinden öğreneceği çok şey vardır. Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi bu konudaki farkındalığı artırmaya hizmet eder.

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, yazılı tarihten daha kadim devlet ve askerî kültürüne sahip Türk ulusunun toplumsal birikimlerinin, küresel barış ve güvenliğe olan katkısını artıracak bilimsel çabaları desteklemektedir.

Kapsam

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'nin düşünsel altyapısında birbirinden farklı ve özgün düşüncelerin kapsanması fikri yer almaktadır.

Dergide benimsenen hakim yaklaşım; gerçeğin çok renkli, disiplinler arası, çok boyutlu bir olgu olduğu ve ancak tarafsız olduğu kadar derin ve geniş bir kavrayışla ortaya çıkarılabileceğidir. Bu kapsamda, dergide yer alan araştırmaların neredeyse tek ortak özelliği, millî güvenlik ve askerî bilimler bakış açısı ile ve stratejik bir yaklaşımla ele alınmalarıdır.

Dergide, kuramsal çalışmalara, çözümlemeli (analitik) incelemelere, ihtimalata dayalı öngörülere, siyasa önerilerine, eleştirel yaklaşımlara, fikir/görüş kağıtlarına, yorum/raporlara, kitap değerlendirmelerine ve tarihi belgelere yer verilir.

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. Diğer dillerdeki makaleler ayrı (özel) sayılarda yayınlanır.