English Türkçe Bugün 28 Şubat 2017 Salı 05:17

Makale Çağrısı

 

  

Son Teslim Tarihleri

SAYI: 1 (GÜZ)        1 TEMMUZ 2013

SAYI: 2 (KIŞ)               1 EKİM 2013

SAYI: 3 (İLKBAHAR) 1 OCAK 2014 

SAYI: 4 (YAZ)           1 NİSAN 2014

 

KONULAR

Güvenlik (küresel, bölgesel, millî, enerji)

Strateji

Jeopolitik

Sivil-Asker İlişkileri

Politik-Askerî Konular

Terörizm ve Terörizmle Mücadele

Silahlanma,  Silahsızlanma

Kuvvet Kullanma

Çatışmaların Önlenmesi

Kuvvet Yapılanması

Savaşın Sevk ve İdaresi

 Kriz Yönetimi

Silahlı Kuvvetlerin Doğal Afetlerde Kullanılması

AB ve Avrupa Güvenliği

Askerî Güvenlik Örgütleri

Askerî Tarih

Askerî Coğrafya

Askerî Sosyoloji

Liderlik

Stratejik İstihbarat

Stratejik Öngörü Konuları

 

Makale çağrısında yer alan konular genel bir çerçeveyi belirlemekte olup, yazarların diğer konulardaki çalışmaları ile  başvurmalarına engel oluşturmaz.

Makale Çağrısı 1 Aralık  2015 tarihine kadar uzarılmıştır.